Skip Navigation Links

HỆ THỐNG ĐẶT VÉ XE TRỰC TUYẾN

 TỔNG CÔNG TY

CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN

TNHH MỘT THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

BẾN XE MIỀN ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

I.                  Thông tin về chủ sở hữu Website

 

Công ty TNHH Một thành viên Bến xe Miền Đông

- Địa chỉ: 292 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp HCM

- Điện thoại: 1900 571 292                     Fax: 028.3899 2094

- Email: benxemiendong@benxemiendong.com.vn

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 03012597 đăng ký lần đầu ngày 17/3/2006; Đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 21/01/2020.

II.              Thông tin về điều kiện giao dịch chung

1.                 Điều kiện giao dịch chung

Trang bán vé điện tử www.vexemiendong.vn do Công ty TNHH Một thành viên Bến xe Miền Đông (Bến xe Miền Đông) thực hiện và vận hành. Thành viên tham gia trang điện tử là các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách trên tuyến cố định được Bến xe Miền Đông đồng ý ký Hợp đồng khai thác dịch vụ trên trang bán vé điện tử.

Hoạt động mua bán dịch vụ thông qua hợp đồng mua bán là Phiếu đặt chỗ, Bến xe Miền Đông cung cấp cho hành khách mua vé qua hệ thống bao gồm ít nhất những thông tin sau: MÃ VÉ (QR Code hoặc mã vạch), SỐ GHẾ, GIỜ XUẤT BẾN, ĐƠN VỊ VẬN TẢI. Phiếu đặt chỗ không có giá trị như một hóa đơn GTGT, có thể do khách hàng in ra trên giấy hoặc tin nhắn SMS hoặc email gửi từ trang bán vé điện tử www.vexemiendong.vn, không trái với qui định của pháp luật.

Bến xe Miền Đông không sở hữu và/hoặc vận hành trực tiếp các dịch vụ vận chuyển. Người mua có thể đặt vé xe khách trực tuyến từ bất cứ đâu có kết nối internet bằng cách lựa chọn, cung cấp thông tin liên quan; có toàn quyền lựa chọn và sử dụng dịch vụ của các Thành viên tham gia trên trang bán vé điện tử.

Bến xe Miền Đông có toàn quyền tạm ngừng hoặc ngừng toàn bộ dịch vụ của Thành viên trên Trang bán vé Điện tử nếu Thành viên vi phạm quy chế. Bến xe Miền Đông có quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ sản phẩm (chuyến xe đăng ký bán vé) của Thành viên vi phạm mà không cần báo trước.

Khi thực hiện các giao dịch, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

Bến xe Miền Đông cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các thành viên thông báo cho Bến xe Miền Đông qua địa chỉ email benxemiendong@ benxemiendong.com.vn, Bến xe Miền Đông sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất.

Tuy nhiên, Bến xe Miền Đông sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Bến xe Miền Đông gây ra.

Nếu có tranh chấp phát sinh giữa các bên sử dụng trang bán vé điện tử với nhau thì các bên sẽ giải quyết trên cơ sở tự thoả thuận, thương lượng và hòa giải. Bến xe Miền Đông sẽ hỗ trợ hoà giải, xử lý theo phạm vi chức năng và quyền hạn. Nếu vụ việc vượt quá thẩm quyền và khả năng của mình, Bến xe Miền Đông sẽ đề nghị người bị vi phạm chuyển vụ việc cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Bến xe Miền Đông có thể sử dụng các thông tin cá nhân được Người mua cung cấp, bao gồm các thông tin về quá trình thanh toán của Hành khách để:

- Đặt giữ chỗ, thanh toán và mua vé, cung cấp các dịch vụ vận chuyển, các dịch vụ và trang thiết bị có liên quan;

- Kế toán, xuất hóa đơn và kiểm toán, kiểm tra thẻ tín dụng hoặc thẻ thanh toán khác;

- Thống kê và phân tích thị trường, quản lý chương trình khách hàng thường xuyên

- Quan hệ khách hàng;

- Tiếp thị trực tiếp và nghiên cứu thị trường;

Nội dung quy chế này có thể thay thế theo thời gian, tạo thành một phần không tách rời của thỏa thuận mua bán giữa các Thành viên và Người mua. Những nội dung nào chưa được quy định rõ trong trong quy chế này, hoặc có bất kỳ sự đối lập nào sẽ được áp dụng theo các quy định và pháp luật hiện hành.

2.                 Nghĩa vụ của Thành viên và Người mua

2.1.    Thành viên:

Dịch vụ do các thành viên cung cấp phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quanphải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người mua.

Thành viên khi tham gia phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế này.

            Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Bến xe Miền Đông về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Thành viên có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin bao gồm tên và địa chỉ trụ sở của tổ chức; số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức; số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác

Thành viên chịu trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ theo quy định và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin về dịch vụ.

Thành viên phải cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử;

Thành viên phải tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi cung ứng dịch vụ trên trang bán vé điện tử và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật

Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Bến xe Miền Đông và những thông tin đang tải trên trang bán vé điện tử là chính xác.

Thành viên và Người mua có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch hỗ trợ Bến xe Miền Đông trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh diễn ra trên trang bán vé điện tử.

Thành viên có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Người Mua nếu có thể chứng minh được lỗi đó thuộc về Thành viên.

Thành viên không sử dụng dịch vụ vào những mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và/hoặc phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Trang bán vé điện tử hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những giao dịch giả. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ trên trang bán vé điện tử cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Bến xe Miền Đông.

Thành viên không được có những hoạt động gây mất uy tín của trang bán vé điện tử dưới mọi hình thức.

2.2.    Người mua

            Người mua là người tìm kiếm và sử dụng dịch vụ trên trang bán vé điện tử. Người mua có thể là Người đi hoặc chỉ mua giúp Người đi.

Người mua có trách nhiệm thanh toán mọi khoản thuế, phí và lệ phí; phụ thu áp dụng cho Hành khách được cơ quan quản lý nhà nước quy định. Tại thời điểm mua vé Hành khách sẽ được thông báo các khoản thuế, phí và lệ phí, phụ thu ngoài giá cước. Thành viên có quyền từ chối cung cấp dịch vụ vận chuyển Hành khách và Hành lý đối với Người mua nếu như giá cước áp dụng, thuế, phí và lệ phí, phụ thu không được thanh toán đầy đủ.

Người mua chấp nhận rằng thông tin cá nhân được chuyển cho Bến xe Miền Đông vì mục đích sử dụng dịch vụ. Vì mục đích trên, Người mua đồng ý cho phép Bến xe Miền Đông lưu trữ và sử dụng các thông tin cá nhân và chuyển tải các thông tin đó tới thành viên cung cấp dịch vụ cho Người mua, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc các nhà cung cấp dịch vụ liên quan khác.

Việc đặt vé được xem là đã xác nhận nếu trang xác nhận đặt vé được hiển thị cho hành khách, ngay cả khi Người mua không nhận được tin nhắn SMS hoặc Email vì bất cứ lý do nào

 

Nếu không nhận được tin nhắn SMS/ Email xác nhận hoặc hủy vé vì bất cứ lý do nào, Người mua có thể liên hệ để được hỗ trợ gửi lại. Thông tin gửi qua SMS/ Email có thể không được gửi hoặc đến chậm vì nhiều lý do nằm ngoài kiểm soát của Bến xe Miền Đông.

Thời gian khởi hành ghi trên vé chỉ là thời gian dự kiến, nghĩa là sẽ có thể xảy ra trường hợp các chuyến xe bị trì hoãn. Vào ngày thực hiện chuyến đi Người đi nên liên hệ theo chi tiết liên hệ in trên vé để xác nhận địa điểm và thời gian khởi hành.

Trong trường hợp không có chỗ cho Người đi mặc dù đã được xác nhận chỗ, vì bất cứ lý do nào (lịch khởi hành xe thay đổi, hủy chuyến, sự kiện bất khả kháng, …), Người đi được chọn 1 trong các lựa chọn sau:

- Người đi được sắp xếp trên chuyến xe gần nhất còn chỗ mà không thu thêm bất kỳ khoản tiền nào.

- Đơn vị vận tải hoàn lại tiền vé cho Người đi.

Thành viên và Người mua (hoặc Người đi) cần phải thường xuyên đọc và tuân theo các Chính sách và Quy Chế Hoạt Động đang được đăng trên www.vexemiendong.vn để có thể hiểu và thực hiện được các Chính sách và Quy định tại thời điểm đó.

III.           Thông tin về vận chuyển và giao nhận

1.                Cách thức mua vé

Người mua nên thực hiện theo các bước sau đây:

■ Bước 1: Tìm kiếm tuyến xe đang quan tâm bằng cách chọn nơi đi, nơi đến, ngày đi.

■ Bước 2: Tham khảo các thông tin đăng tải, bao gồm đơn vị vận tải, giá cả, thời điểm khởi hành, loại ghế, số ghế còn trống,... . Sau khi xác định được thông tin cần thiết, Người mua tiến hành lựa chọn theo các thông tin yêu cầu, sau đó chọn "Thanh toán".

■ Bước 3: Khai báo thông tin liên hệ, thông tin người đi (trường hợp mua vé hộ người khác), và lựa chọn phương thức thanh toán (bao gồm thanh toán online bằng thẻ ATM nội địa sử dụng Internet Banking của các Ngân hàng, thẻ Visa, MasterCard, Ví điện tử, hoặc các hình thức khác). Thực hiện thanh toán tiền vé theo hướng dẫn.

■ Bước 4: Sau khi nhận được 1 tin nhắn SMS và 1 email thông báo xác nhận đặt chỗ từ www.vexemiendong.vn, kiểm tra các thông tin về chuyến đi, thời gian, mã vé.

■ Bước 5: Người đi phải đến Bến xe Miền Đông trước giờ khởi hành dự kiến 30 phút (đối với ngày lễ tết cần ra trước 60 phút).

■ Người đi có thể sử dụng tin nhắn SMS hay email xác nhận để đổi sang vé giấy tại phòng vé của đơn vị vận tải đã chọn sử dụng dịch vụ. Người đi cần cung cấp thêm các giấy tờ cần thiết để đối chiếu thông tin tại thời điểm xuất vé như: Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước, Hộ chiếu, Bằng lái xe, thẻ học sinh – sinh viên, giấy khai sinh (trong trường hợp người đi có trẻ em đi kèm) còn hiệu lực.

2.                 Chính sách trả vé

Người đi được từ chối chuyến đi trước giờ xe khởi hành và được hoàn lại tiền vé (không gồm các khoản phí giao dịch online và các khoản tiền dịch vụ khác ngoài giá vé) như sau:

- Được thanh toán tối thiểu 90% tiền vé khi từ chối chuyến đi trước khi xe khởi hành ít nhất 02 giờ;

- Được thanh toán tối thiểu 70% tiền vé khi từ chối chuyến đi trước khi xe khởi hành ít nhất 30 phút.

Người đi nhận tiền vé hoàn trả bằng tiền mặt tại các điểm quầy vé của Thành viên hoặc quầy vé tại Bến xe Miền Đông.

Trong trường hợp người đi không có mặt tại điểm hẹn lên xe, Người đi sẽ không được hoàn tiền vé theo quy định.

Trường hợp tại thời điểm khởi hành ghi trên vé không có xe để phục vụ (vì bất kỳ lý do gì). Người đi được hoàn trả 100% tiền vé (không gồm các khoản phí giao dịch online và các khoản tiền dịch vụ khác ngoài giá vé) sau khi đã thực hiện các biện pháp khắc phục nhưng không được sự đồng ý của Người đi.

3.                Chính sách đổi vé

Người mua dùng số điện thoại đã sử dụng để đặt vé và gọi đến số điện thoại của đơn vị vận tải hoặc số điện thoại 028-35112410 (từ 4 giờ 00 đến 20 giờ 00), cung cấp thông tin mã vé cùng với các thông tin khác theo hướng dẫn.

Người mua được hỗ trợ đổi vé tối đa 01 lần, khi đổi vé xem như người mua chấp nhận dịch vụ có khả năng không đầy đủ như lần đặt đầu tiên.

Khi Người mua đã sử dụng thông tin đặt chỗ đến quầy vé để nhận vé, việc đổi vé sẽ phải thực hiện tại quầy vé.

4.                Đảm bảo an toàn giao dịch

Người Mua không đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng email hoặc hình thức liên lạc khác, Bến xe Miền Đông không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của Người Mua qua Internet hoặc email.

Người mua tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm hại hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.

Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

IV.           Thông tin về phương thức thanh toán

Khác hàng thanh toán bằng phương thức chuyển khoản, thông tin tài khoản như sau:

-         Chủ tài khoản: Công ty TNHH Một thành viên Bến xe Miền Đông

-         Số tài khoản: 11060499499

-         Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), Chi nhánh 7-PGD Cầu Sơn.

V.              Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

1.       Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Cung cấp dịch vụ cho khách hàng và quản lý, sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có). Công ty sẽ thu thập các thông tin cần thiết để có thể định danh và/hoặc xác minh thông tin nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Các thông tin này bao gồm nhưng không giới hạn: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ…

2.       Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin khách hàng bao gồm nhưng không giới hạn trong phạm vi, mục đích sau đây:

Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng;

Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và Công ty;

Gửi các thông báo về các hoạt động trên website;

Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt;

Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng;

Công ty sẽ có quyền chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao thông tin cá nhân của khách hàng trong trường hợp pháp luật có quy định hoặc khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

3.       Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Công ty.

4.       Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận thông tin

Khách hàng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân, bao gồm:

-  Ban quản trị Website;

-  Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động;

-  Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán;

-  Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của khách hàng;

-  Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5.       Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty TNHH một thành viên Bến xe Miền Đông

-  Địa chỉ: 292 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

-  Điện thoại: 1900 571 292

-  Email: benxemiendong@benxemiendong.com.vn

6.      Phương thức và công cụ để chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân bằng cách đăng nhập vào Website và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Ban quản trị thực hiện việc này.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị Website. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Bến xe Miền Đông sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng tùy theo mức độ, ban quản trị sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của khách hàng:

-  Qua email: benxemiendong@benxemiendong.com.vn

-  Qua điện thoại: 1900 571 292

-  Để lại bình luận hoặc gửi góp ý trực tiếp tại website https://www.vexemiendong.vn

7.       Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng trên Website được Ban quản trị cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải.

Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và quy định này.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự đồng ý của khách hàng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của khách hàng, Ban quản trị có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho khách hàng được biết về vụ việc.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại https://www.vexemiendong.vn.

Ban quản trị yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại,…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản trị không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

 

CÔNG TY TNHH MTV BẾN XE MIỀN ĐÔNG
Số giấy phép: 88 / GP-ICP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 04/11/2013
292 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, Quận Bình Thạnh
(028) 899 1607 (028) 899 2094 webmaster@benxemiendong.com.vn